logos4s

เข้าสู่ระบบ

Facebook Login

Connect with Facebook

Weblink

ข่าวความเคลื่อนไหว

ประชุมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้พอเพียงเคียงธรรม ครั้งที่ ๒ ...


เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่าน  ณ ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน พระสงฆ์จากเครือข่ายพุทธชยันตี สังฆเพื่อสังคม ทั้ง ๔ ภาค นำโดยประธานเครื...อ่านต่อ

การประชุมระดับประเทศ ตื่นเถิดชาวพุทธครั้งที่ 2 พอเพียง เคียงธรรม พุทธวิถีการพัฒนา...


กำหนดการประชุมระดับประเทศ ตื่นเถิดชาวพุทธครั้งที่ ๒ พอเพียง เคียงธรรม : พุทธวิถีการพัฒนาเฉลิมพระชันษา ๑๐๐ ปี สังฆราชา วันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เครือข่...อ่านต่อ

ตื่นเถิดชาวพุทธ เชิญร่วมเวทีพุทธชยันตี พอเพียง เคียงธรรม ครั้งที่ ๑...


กำหนดการเวทีพุทธชยันตี พอเพียง เคียงธรรม ครั้งที่ ๑ “ตื่นเถิดชาวพุทธ” วันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...อ่านต่อ

การใช้เครือข่ายสังคมโลกเสมือนเพื่อส่งเสริมสังฆะ


“พุทธ ทาสภิกขุ ได้กล่าวเปรียบ การศึกษา  หรือชีวิตของคน ไว้เหมือนกับวัว  ไว้ว่า ชีวิตต้องเทียมด้วยวัวสองตัวคือตัวหนึ่งรู้ตัวเป็น Spiritual Enlightenment แ...อ่านต่อ

พุทธชยันตี เฉลิมราช

ทำไมต้องฉลองพุทธชยันตี เป็นการยึดถือมั่น ไม่ปล่อยวางหรือ...


“ทำไมต้องฉลองพุทธชยันตี” เป็นคำถามหรือการตั้งข้อสังเกตที่ได้ยินกันบ่อยเช่นกัน โดยผู้ที่ยกประเด็นเช่นนี้ขึ้น มักจะมองว่าการฉลองเป็นการแสดงว่าเราชาวพุทธยังคง...อ่านต่อ

ฉลองพุทธชยันตีที่แท้ คือการตามรอยแห่ง “พุทธะ” ชัยชนะจากการตื่นรู้ภายในตน ...


นอกจากการแปลในความหมาย “ชัยชนะ” นี้ ได้ทำให้สอดคล้องกับวาระการตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปีดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีนัยสำคัญที่มีคุณค่า ในลักษณะการตีความหรือเชื่อมโยงม...อ่านต่อ

จดหมายเหตุพุทธชยันตี พุทธศักราช ๒๕๕๕ จากพุทธชยันตี ถึง สังฆชยันตี ๒,๖๐๐ ปี...


การเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี อันเป็นมหาธัมมาภิสมัย ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในประเทศไทยครั้งนี้นั้น มีความน่าสนใจหลายปร...อ่านต่อ

ปักหมุดแห่งสติ พุทธชยันตีเฉลิมราช


วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น “วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก และ วันสำคัญของโลก เพราะเป็นวันค...อ่านต่อ

ภาคีเครือข่าย

แนวทางในการนำความรู้ไปขับเคลื่อนในพื้นที่ (รายภาค)...


จากการเรียนรู้ตามเส้นทางที่ผ่านมา ทั้งเรื่องแนวคิดของพ่อหลวง หลักการในการดำเนินกาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในการเผยแพร่ ขับเคลื่อนงานของตนเอง นำเสนอเป...อ่านต่อ

โครงสร้างเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด...


โครงสร้างการบริหาร แกนนำแต่ละจังหวัด-พระครูพิพิธสุตาทร-พระครูวิศาลวรานุรักษ์ -พระครูวิลาศพุทธิคุณ จ.สุโขทัย -พระครูสุวรรณธรรมนิวิธ-พระครูสมุห์วิเชียร จ.เช...อ่านต่อ

โครงสร้างเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม ภาคใต้ ๑๕ จังหวัด...


โครงสร้างการบริหาร ที่ปรึกษา :  เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดประธาน : ระนองรองประธาน : กรรการทุกจังหวัดเลขา พม.พงษ์ภัทรตัวจริง : พระดุษฎี  เมธฺงโก จ.ชุมพร พระ...อ่านต่อ

โครงสร้างเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด...


โครงสร้างการบริหาร ผู้แทน ๔ ส่วน ดังนี้ Cluster กลาง : พระอาจารย์อมรมิตร Cluster กรุงเทพฯและปริมณฑล : พระมหาอำนาจ Cluster ตะวันตก Cluster ตะวันออก พร้อมผู้...อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ภาคประชาชนควรปฏิบัติบูชาอย่างไร


นอกจากนี้ทางเครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม ยังได้ประสานกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ...อ่านต่อ

...


เนื่องในโอกาสนี้ เครือข่ายพุทธชยันตี-สังฆะเพื่อสังคม ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลให้จัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ เพื่อให้เกิด...อ่านต่อ

2,600 ปีตรัสรู้คำนวนอย่างไร


สำหรับวาระสำคัญในปีปัจจุบันเนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้นั้น ถ้าถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่าง วิสาขบูช...อ่านต่อ

ที่มาและความสำคัญ พุทธชยันตี


ที่มาและความสำคัญพุทธชยันตี (बुद्ध जयंती, Buddha Jayanti) เป็นชื่อเรียกงานเฉลิมฉลองหรือพิธีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระแห่งก...อ่านต่อ
สื่อวีดีโอ
รูปภาพ

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรม (สุ่ม)

ประชาสัมพันธ์

รวมข่าวพุทธศาสนา-สังคม-วัฒนธรรม

ธรรมะ-จิตใจ (posttoday)

Buddhism via GoodNewsWeb เวบข่าวสาธุสาร

ศาสนา-พระเครื่อง (คมชัดลึก)

สังคม-ศิลปะ-วัฒนธรรม (คมชัดลึก)

Wildmind

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อเรา
อีเมลล์: sangha4society@gmail.com
โทรสาร: 02-319-5019
เว็บไซต์
Website: click
Facebook: click

เกี่ยวกับเรา

เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีการเฉลิมฉลองปฏิบัติบูชาในช่วงระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๓ – วิสาขบูชา ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓ ปีเต็มนั้น ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทิศ ทั้ง ๔ ของประเทศไทยได้มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในมิติด้าน พุทธสาสนากับสังคมจากกันและกัน ก่อเกิดความเป็นกัลยาณมิตร จนสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของพุทธบริษัทที่ทำงานทางสังคม ภายใต้ชื่ออันเป็นมงคลสูงสุดว่า “เครือข่ายพุทธชยันตี อ่านต่อ

แผนที่ ศูนย์ประสานงาน