logos4s
โครงสร้างเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม ภาคใต้ ๑๕ จังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 เวลา 11:44 น.

โครงสร้างการบริหาร

ที่ปรึกษา :  เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด
ประธาน : ระนอง
รองประธาน : กรรการทุกจังหวัด
เลขา พม.พงษ์ภัทร
ตัวจริง : พระดุษฎี  เมธฺงโก จ.ชุมพร พระครูปลัดวรพล จ.สตูล พระปลัดพงษ์พัฒน์ จ.พัทลุง พระมหาธวัชชัย จ.นครศรี พระมหาประภาส จ.นครศรี พระมหาเจรียง จ.ปัตตานี คุณวสันต์ สัญญาภรณ์ วัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร อ.ธนินทร์ ปูรณัน จ.สงขลา

กิจกรรมเด่นแต่ละจังหวัด

วัดป่ายาง จ.นครศรีธรรมราช : สัจจะออมทรัพย์  พระอาจารย์สุวรรณ คเวสโก
จ.ชุมพร : กิจกรรมเพื่อการพึ่งตัวเอง สุขภาพพระ(องค์รวม) จ.ชุมพรและจ.สงขลา วิถี-วัฒนธรรมชุมชน อ.สมพร
จ.สงขลา : ธนาคารต้นไม้ วัดคลองแห จ.สงขลา สื่อวิทยุ ศาสนาสัมพันธ์ชุมชน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
จ.ระนอง : ธรรมทายาท จ.ระนอง

แผนการดำเนินงาน

๑. ประชุมพระธรรมทายาท รุ่นเก่า (หลวงพ่อปัญญา) เพื่อสำรวจต้น ฐานข้อมูล
๒. ประชุมพระตอนบน-ล่าง เชื่อมกิจกรรมร่วม: วัดวันอาทิตย์ ๒๙ วัด สมาธิ สวนโมกข์
๓.จัดการความรู้ ๕ ประเด็น/ขุนพล
๔. ดูงานประเทศเพื่อนบ้าน: มาเลย์ ไต้หวัน ลังกา สิงคโปร์
๕. สร้างศาสนทายาท ชีน้อย พระ เณร สังฆาธิการ ค่ายคุณธรรม ครูพระ ครูสอนศีลธรรม มจร
๖. สร้างความพร้อม วัดส่งเสริมสุขภาพ วัดชุมชน ๒๐๐ วัด  (สสส.)
๗. เลิกเหล้า สคล นวัตกรรม

ภาพกิจกรรมระดมความเห็น

 

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อเรา
อีเมลล์: sangha4society@gmail.com
โทรสาร: 02-319-5019
เว็บไซต์
Website: click
Facebook: click

เกี่ยวกับเรา

เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีการเฉลิมฉลองปฏิบัติบูชาในช่วงระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๓ – วิสาขบูชา ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓ ปีเต็มนั้น ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทิศ ทั้ง ๔ ของประเทศไทยได้มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในมิติด้าน พุทธสาสนากับสังคมจากกันและกัน ก่อเกิดความเป็นกัลยาณมิตร จนสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของพุทธบริษัทที่ทำงานทางสังคม ภายใต้ชื่ออันเป็นมงคลสูงสุดว่า “เครือข่ายพุทธชยันตี อ่านต่อ

แผนที่ ศูนย์ประสานงาน