logos4s
ประชุมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้พอเพียงเคียงธรรม ครั้งที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Foundation for Dhamma Deliberative Development   
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2016 เวลา 17:32 น.

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่าน  ณ ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน พระสงฆ์จากเครือข่ายพุทธชยันตี สังฆเพื่อสังคม ทั้ง ๔ ภาค นำโดยประธานเครือข่ายพระครูอมรชัยคุณ (หลวงตาแชร์  พเนจรพัฒนา) และพระสงฆ์จากศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จากโครงการแหล่งเรียนรู้ พอเพียง เคียงธรรม ทั้ง ๔ ภาค  จำนวน กว่า ๓๐ รูป  ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในหลากหลายประเด็น  โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานในด้านการพัฒนาสังคมสุขภาวะที่ผ่านมาของพื้นที่ต่าง  และได้กำหนดกแผนงานร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อน “โครงการแหล่งเรียนรู้ พุทธชยัจยันตี  พอเพียง เคียงธรรม ๑๐๐ วัดเสริมสร้างสุขภาวะวิถีพุทธ” ร่วมกัน  พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน  โดยท่านพระครูพระครูสุจิณนันทกิจ (พระอธิการสมคิด) เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ/ เจ้าคณะอำเภอสันติสุข จ.น่าน  นำลงพื้นที่ดูงาน

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม
2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อเรา
อีเมลล์: sangha4society@gmail.com
โทรสาร: 02-319-5019
เว็บไซต์
Website: click
Facebook: click

เกี่ยวกับเรา

เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีการเฉลิมฉลองปฏิบัติบูชาในช่วงระหว่างวิสาขบูชา ๒๕๕๓ – วิสาขบูชา ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓ ปีเต็มนั้น ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทิศ ทั้ง ๔ ของประเทศไทยได้มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในมิติด้าน พุทธสาสนากับสังคมจากกันและกัน ก่อเกิดความเป็นกัลยาณมิตร จนสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของพุทธบริษัทที่ทำงานทางสังคม ภายใต้ชื่ออันเป็นมงคลสูงสุดว่า “เครือข่ายพุทธชยันตี อ่านต่อ

แผนที่ ศูนย์ประสานงาน